E.S.E. Aktif Paratoner Sistemleri

Radyoaktif paratonerlerin yasaklanmasıyla birlikte bu paratonerlerin yerini E.S.E. (Aktif) Paratonerler almıştır. E.S.E. (Aktif) Paratonerler, “Elektrostatik Paratoner” ve “Piezoelektrik Kristalli Paratoner” olmak üzere iki tipten oluşmaktadır.

Her iki paratoner sisteminde de ucu inceltilerek sivrileştirilmiş bir aktif paratoner ile koruma sağlanmakta, paratonerler korunacak olan yapının en yüksek noktasına yerleştirilmektedir. Paratonerlerin toprakla olan bağlantısı en kısa güzergahı izleyecek şekilde yapılmaktadır. Sağladıkları yıldırımdan korunma alanı, yerleştirildikleri noktaya ve bu noktanın çevre yapılara göre yüksekliğine bağlı olarak değişmektedir. ‘’Uyarma mesafesi‘’ prensibine bağlı olarak “elektro-geometrik model yöntemi”, korunma seviyesinin güvenilir olarak hesaplanmasını sağlamaktadır. Devamı…

Elektrostatik Paratonerler

Elektostatik Aktif Paratonerler, yıldırıma karşı etkili bir koruma alanı oluştururlar. Bu tip paratonerler farklı üretim tekniklerine sahip olmakla birlikte etkin bir koruma alanı sunarlar. Elektrostatik Aktif Paratonerler değişik tip ve şekilde olabilirler. Birçok farklı test raporları, standartlar (ISO ve kendi ülkelerinin standartları) ve genel olarak 25 yıl paslanmazlık garantisine sahiptirler.

Elektrostatik Paratonerler, yıldırım öncesi havada değişen-yoğunlaşan elektromanyetik alanı kullanarak çalışırlar. Hava ile yer arasında elektromanyetik alan farkı arttığı zaman, Paratoner içindeki mekanizma bu farkı kullanarak iyonizasyon sistemine geçer ve bir iyon yayılımı başlatır. Bu iyon yayılımı ile yıldırım kanalı oluşturup, yıldırımı kendi üzerinden toprağa aktarır. Devamı…

Topraklama Bağlantı Elemanı

Kablo Kanalı Topraklaması NEMA

NEMA VE2’de yer alan ve gene elektrik santralarında uygulanan diğer tava topraklama kuralları aşağıda verilmiştir:

• Telden yapılan veya metalik olmayan kablo tepsileri topraklama iletkeni olarak kullanılamaz.

• Topraklama iletkeni kablo tavası içinden çekilmeli ve aşağıdaki şekilde gösterilen vidalı veya çeneli topraklama kelepçesi ile tavaya tespit edilmelidir. Bu tespit işlemi her kablo tepsisinde veya bölümünde tekrarlanmalıdır.

• Alüminyum kablo tepsilerinde çıplak bakır topraklama iletkeni kullanılmamalıdır.

Devamı…