Kablo Kanalı Topraklaması NEMA

NEMA VE2’de yer alan ve gene elektrik santralarında uygulanan diğer tava topraklama kuralları aşağıda verilmiştir:

• Telden yapılan veya metalik olmayan kablo tepsileri topraklama iletkeni olarak kullanılamaz.

• Topraklama iletkeni kablo tavası içinden çekilmeli ve aşağıdaki şekilde gösterilen vidalı veya çeneli topraklama kelepçesi ile tavaya tespit edilmelidir. Bu tespit işlemi her kablo tepsisinde veya bölümünde tekrarlanmalıdır.

• Alüminyum kablo tepsilerinde çıplak bakır topraklama iletkeni kullanılmamalıdır.

• Komünikasyon, data, ve sinyal kablosu taşıyan tavalarda topraklama gerekli olup kablo yolunun iletkenlik devamlılığı uygun tava ekleme/bağlantı parçaları ve en az 10AWG(6mm2) jumperlerle sağlanmalıdır. Bu tavalar tesis topraklama sistemine belli aralıklarla bağlanmalıdır. Sinyal kabloları ile enerji kabloları aynı tavada çekilmek zorunda kalınması halinde bu tavalarda topraklama iletkeni çekilmesi gerekir.

• Tava bağlantı jumperlerin tavaya tava ek/bağlantı parçasından 5cm mesafede delik açılarak jumper kablo pabucu ile ve cıvata ile bağlanır. Motajda cıvata başı tava içinde olmalı ve düz rondela ve kilitleme somunu kullanılarak montaj yapılmalıdır.

• Birden fazla kablo tavası katı olan kablo yollarında aşağıdaki şekilde gösterildiği şekil ve detayda tava topraklaması yapılır. En üst tavaya kablo topraklama iletkeni çekilir. Diğer kablo tava katları her 30 metrede bir bu topraklama iletkenine jumperlar ile bağlanır. Burada dikkat edilmesi gerekli husus her bir kattaki kablo tavalarının iletkenlik devamlılığının ve kalitesinin kablo yolu boyunca tava ek parçaları ve bağlantı jumperleri ile sağlanmasıdır. Katlı Tava Kablo Yollarında Topraklama

* Topraklama Sistemine Bağlantı

Kablo tavaları uygun şekilde topraklanmış bina çelik konstürüksiyona iyi elektriki temas yapacak şekilde monte edilmemiş ise toprak kısa devre arızalarına karşı ve radyo parazitlerini önlemek için tesisin topraklama ağına(veya iyi topraklanmış bina çelik konstrüksiyonuna) her 60 fitte(20 metrede) bir topraklama iletkeni ile bağlanmalıdır.

* Sonuç

Kablo tavaları toprak arızaları sırasında oluşacak ark ve yangınları, sinyal kablolarında oluşacak radyo parazitlerini önlemek ve sağlıklı bir işletme için yukarıda anlatılan kurallara uygun topraklanması gerekmektedir. Ülkemizde yaygın bir yanlış uygulanma olan tavaları belli aralıklarla tesis topraklama ağına bağlamak yeterli bir tava topraklama metodu değildir.

Standartlar bazı istisnalar getirse de kablo tavalarının ek, dönüş, kod değiştirme ve atlama bölümlerinde mutlaka kablo jumperleri kullanılarak kablo yolunun iletkenlik devamlılığı sağlanması gerekir. Bu jumperlar aynı zamanda uygun tava topraklama iletkeni seçilmemesi halinde tavanın kendisinin güvenilir alternatif toprak kısa devre yolu olmasını sağlayacaktır.